19. 12. 2009

Zdravotní pojištění v roce 2010

V souvislosti se zákonem o platebním styku dochází i k novelizaci zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tato novela ale nevstoupí v platnost současně se zákonem o platebním styku, nýbrž až 1. ledna 2010. Obsahuje dvě změny – jednak se mění definice dne, který se považuje za den platby pojistného, a také se mění termín splatnosti pojistného u zaměstnavatelů.
Pro platby pojistného odepsané z účtu plátce po 31. 12. 2009 se bude za den platby pojistného považovat den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. Do 31. 12. 2009 to je den, kdy je uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného.
Pokud jde o splatnost pojistného, tak od 1. ledna 2010 již není pojistné u zaměstnavatelů splatné v den, který je určen pro výplatu mezd, ale vždy v období od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Poprvé se takto bude postupovat při platbě pojistného za prosinec 2009. Bez ohledu na den výplaty mezd bude tedy pro vás pojistné za prosinec 2009 splatné v období od 1. do 20. ledna 2010.

Kontakt
  • Taťána Kučerová
  • Jana Koziny 3
  • 772 00 Olomouc
  • Tel.: 603 857 433
  • IČ: 730 54 097
Novinky
23. 12. 2009
Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2010
Na základě zákonů číslo 362/2009 Sb. a 285/2009 Sb. dochází ... celé
19. 12. 2009
Zdravotní pojištění v roce 2010
V souvislosti se zákonem o platebním styku dochází i k novel... celé
17. 12. 2009
Spustili jsme novou internetovou prezentaci: Dane-Olomouc.cz
Naše společnost se zaměřuje na vedení účetnictví a daňové ev... celé
CZ
EN DE